1:a Maj 2020

För att hylla sjöfarares insatser i dessa svåra tider så uppmuntrar

”International Chamber of Shipping” alla fartyg i hamn att låta deras horn ljuda

den 1 maj kl. 12:00.

Detta är ett initiativ som sker världen över.

1:a maj är som bekant känt som arbetarrörelsens högtidsdag, också även internationellt.

Det är Stena Vision som ligger i hamn aktuell dag.

 

image004 (004) stena logo