Kombi

kombi-verkö-2_2

Three Links Industrial
Genom samarbete med tågoperatörer servar vi svensk basindustri med kombitransporter. Affärsenheten erbjuder X-docking mellan järnväg och lastbil, Mafi-vagn eller container för vidare transport till sjöss.

Three Links Kombi
Genom samarbete med tågoperatörer skapar vi kombitransporter med fokus på området Mälardalen eller norr därom, inklusive Oslo och kusten utmed Bottenhavet och Bottenviken. Affärsenheten erbjuder lyft och transport av trailer eller container mellan kombiterminal och fartyg.

Länkar
Järnvägsbeskrivning (JNB) och Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Karlskrona Kommun