Vi förenar hav och land

IMG_7447Matric Terminals företags- och affärsidé är att leverera logistiklösningar som skapar mervärde för produkten mellan land- och sjötransport. Vi gör det på följande sätt:

 • Kombitransporter
  • attraherar och säkerställer nya transportupplägg
  • ett större geografiskt upptagningsområde som täcker mellersta- och norra Sverige, Kvarken och Norge
  • utnyttjar ledig kapacitet på ”non Peak-departures”
 • Nyttjar uppdragsgivarens hela nätverk för att skapa kostnadseffektiva, tillförlitliga och hållbara transporter
 • Verkar för att effektivisera speditörers returtransporter
 • IT-lösningar som kopplar samman varuägare (säljare, köpare och eventuell mäklare) med transportörer och lastbärare i transportkedjan
 • Omlastning och X-docking som skapar ett mervärde i transportkedjan.
 • Lagring och storage
 • Samarbeten med transportörer och kombiterminaler i aktuell transportkorridor för ovanstående tjänster.