Så här fungerar vår organisation

Matric Terminals är en affärsenhet och en del av KBP i Karlskrona AB. KBP i Karlskrona ägs av Stena Line och Karlskrona kommun som i sin tur äger RORO och Passagerarterminalen på Verkö i Karlskrona.

Affärsenhetens strategier, långsiktiga utveckling och ekonomi leds av styrelsen KBP i Karlskrona. Utöver styrelsen består affärsenheten av Manager/Operativ Chef, Site Manager och för behovet ett antal anställda under Transport Hamn och Stuveri-avtalet.