Vårt geografiska läge

geolage
Karlskrona har sedan staden grundades haft Östersjön som utgångspunkt. Ursprungligen byggd för svenska flottan som än idag har sin verksamhet där.

För landtransporter till Karlskrona är infrastrukturen väl utbyggd och orsakar inga flaskhalsar eller andra störningar. Genom nära samarbete och nyttjande av kundens nätverk för godsupplägg och sälj, stärks vårt geografiska läge ytterligare. Kundens andra hamnar och terminaler ska ses som säljargument mot varuägare för att påvisa kostnadseffektiva, tillförlitliga och effektiva transporter.

Terminaler i transportkorridorer kan användas för omlastning för de gods Karlskrona inte kan hantera. Strategin är att skapa transportkorridorer och flöden som går över Karlskrona.