Upptagningsområde utanför Sverige

uppt_utf_svMatric Terminals servar transportflöden i nord-sydgående transporter mellan Sverige och sydvästra Östersjön. Upptagningsområdet utanför Sverige är 80–85 procent Polen och angränsade länder i ett sydvästligt flöde mot Ungern, Rumänien, Vitryssland och länder runt svarta havet i så kallade Baltic Link-korridoren, inklusive Ukraina.

Polen och övriga upptagningsområdet har en stabil tillväxt och påverkas mindre av kortsiktiga svängningar än transporter till övriga Europa. Effekten är en stabil tillväxt av transporter där Matric Terminals och Karlskrona har ett bra geografiskt strategiskt läge för ett transportnav i Östersjön.

Sydgående transporter kan också, genom kundens nätverk, korsas för transporter i ost-västlig riktning.