Upptagningsområde Sverige

Affärsenhetens totala upptagningsområde är i sin tur indelat i fler geografiska områden. Dessutom delas upptagningsområdet upp i Geographical Primary och Secondary Market.

omr1Geographical Primary Market – RORO
Upptagningsområdet för RORO-trafiken är sydöstra Sverige inklusive Mälardalen. Marknaden styr transportmönstret som påverkas av tillgången på returtransporter.
För transporter till Sverige upphandlas frakten i exportlandet. Vid fraktavtal från Sverige nyttjar köparen tomt tonnage för returtransport till Polen.
Lasten är självrullande gods med import av konsumtionsvaror och export av gods från tillverkningsindustrin med krav på korta ledtider.
omr2Geographical Secondary Market – Three Links Combi
Upptagningsområde Three Links Combi är kombitransporter av trailers eller containers från norra Mälardalen och terminaler som ligger utmed kusten av Bottenhavet och Bottenviken inklusive Kvarken, delar av Österbotten, Oslo och Nordnorge.
Lasten består av import av konsumtionsvaror och export av industrigods från tillverkningsindustrin med krav på korta ledtider.
omr3Geographical Secondary Market – Three Links Industrial
Upptagningsområdet för Three Links Industrial är industrin utmed kusten Bottenhavet och Bottenviken inklusive Kvarken, delar av Österbotten och Nordnorge.
Matric Terminals ska gemensamt med rederier och tågoperatörer skapa, sälja och producera transporter till mottagarlandet. Lasten kommer från skogs- och stålindustrin, samt i Norge transporter av fisk.
omr4Geographical Primary Market – General Cargo
Upptagningsområde för General Cargo är främst lokala bulk- och General Cargolaster till och från närområdet. Genom export av skrot och återvinningsmaterial, samt import av bränsleflis, skapas transportupplägg via lastbil och/eller järnväg till Mälardalen.
omr5Geographical Primary Market – Terminal
Terminal innebär lokal hantering för att serva och vara en matris mellan de olika transportslagen sjö, järnväg och väg.