Lasta trailer på trailer

Våra kunder önskar ibland att vi hjälper dem att lasta trailer på trailer.

Vi har utarbetat en rutin som är säker för våra medarbetare och kunder och deras chaufförer, där vi använder oss av säkerhetskorg för truckarna.

Det här utförs för en viss ersättning enl prislista och har blivit till stor belåtenhet för alla inblandade.

foto tr på tr

foto lasta tr på tr 2