Lastning av kabeltrummor

Matric Terminals lastar ut kabeltrummor för NKT HV Cabels på fartyg som fraktas vidare på kustsjöfart inom Norra Europa.

Loading cable

Lastning av kabeltrummor ombord på fartyg

Loading cable ship

Loading cabeldrums at Verkö