Nytt År, nytt Uppdrag!

Vi har fått ett uppdrag att lasta ut massaved. Leveranserna har just börjat komma in och vi kommer att få ca 3.500 m3. I mitten av februari kommer båten och lastar.

20190108 1 20190108 2 20190108 3