Ökande volymer ger fler fartyg

Godshanteringen på Matric Terminals har under 2017 haft en stabil positiv utveckling. Ökningen beräknas även fortsätta resterande 2017 och 2018.
Matric Terminals jobbar gemensamt med kunderna och Karlskrona Kommun genom Baltic Link för att utveckla Verkö i Karlskrona som logistikpunkt.
Från och med 28 augusti sätter Stena Line in ett fjärde fartyg på tidtabell och nu är det fyra ROPAX-fartyg som anlöper Matric Terminals.

Det är den totala godsmängden som ökar men framförallt är det en större ökning på oledsagat gods det vill säga gods där chaufför lämnar och hämtar trailer och inte åker med på färjan. Att det oledsagade godset ökar ger goda förutsättningar att återuppta projektet Three Links med trafik på järnväg till Verkö i Karlskrona för omlastas och transporteras vidare på fartyg.

Gute avgång Karlskrona 23:30

Gute avgång Karlskrona 23:30

 

 

 

 

 

 

 

Matric Terminals utför logistiktjänster till fartyg (RORO och bulk), kombiterminal och lagerhall.

Se även BLT