Roll-on Roll-off and Fly

 

Lagring och omlastning av gods mellan sjö och landtransport

Lagring och omlastning av gods mellan sjö och landtransport

Matric Terminals hanterar all slags rullande gods mestadels självrullande lastbilar, trailers och bilar. Gods som inte rullar och är utan hjul omlastas mellan sjö- och landtransport till Mafivagnar. Omlastningen sker väderskyddat i lagerhall där också lagring av gods sker för kund.

 

 

 

Lastning av helikoptrar på Stena Baltica

Lastning av helikoptrar på Stena Baltica

Exempel godsslag som hanteras utöver självrullande lastbilar, trailers eller bilar kan också vara helikoptrar.

 

 

 

 

 

Matric Terminals är ett logistikbolag som lastar och lossar RORO fartyg (Roll-on Roll-off), bulkfartyg och hanterar gods på kombitermal för omlastning mellan sjö- och landtransport. Genom sitt läge på Verkö i Karlskrona erbjuds centralt geografiskt läge för sjötransporter i Södra Östersjön samt ett upptagningsområde främst i södra Sverige inklusive Stockholmsområdet och Mälardalen. Genom samarbete med kunder erbjuder också Matric Terminals transportlösningar från Norra Sverige och Norge till Sydöstra Europa främst Polen.