Storsäck i bulk

Matric Terminals breddar sin verksamhet och har avtal med kund för import av storsäck. Storsäcken lyft direkt till transportbärare för vidare landtransport till kund eller för mellanlagring i magasin. Matric Terminals har idag 2 stycken magasin på totalt 2000 kvadratmeter.

Hantering av storsäck på kaj

Hantering av storsäck på kaj

Matric Terminals är matrisen mellan transport på sjö- väg och järnväg. Upptagingsområdet på väg är söder om Mälardalen och på järnväg norr om Mälardalen. Mälardalen och sydöstra Sverige är i godsvolym relativt stort uppdatgningsområde för både produktion och konsumtion vilket ger en effektiv balans av transporter i transportkorridoren. Karlskronas läge och kombination med Stena Lines fraktverksamhet ger möjligheter att nå Europa med korta ledtider. Matric Terminals hanterar gods för Stena Line med tre anlöp per dag, för större volymer hanteras fartyg med last i bulk.

Matric Terminals arbetar med Karlskrona Kommun med utveckling av hamnen och godshantering på Verkö totalt 200 000 kvadratmeter för godshantering, magasin och industriytor.

För mer information se: Länk till Karlskorna Hamn Industrihamnen

, , ,