Taggar | Hamn

Storsäck i bulk

Matric Terminals breddar sin verksamhet och har avtal med kund för import av storsäck. Storsäcken lyft direkt till transportbärare för vidare landtransport till kund eller för mellanlagring i magasin. Matric Terminals har idag 2 stycken magasin på totalt 2000 kvadratmeter. Matric Terminals är matrisen mellan transport på sjö- väg och järnväg. Upptagingsområdet på väg är […]

Läs mer