Taggar | Terminal

Terminal

Våra terminaltjänster innefattar lagerhantering, ompackning eller kontroll av gods. Vi erbjuder godshanteringstjänster som ger ett mervärde till produkten eller något av affärsenhetens affärsområden eller vår affärsidé. Terminaltjänsterna ska i första hand utvecklas gemensamt med den lokala åkerinäringen.

Läs mer