Taggar | Terminal

Storsäck i bulk

Matric Terminals breddar sin verksamhet och har avtal med kund för import av storsäck. Storsäcken lyft direkt till transportbärare för vidare landtransport till kund eller för mellanlagring i magasin. Matric Terminals har idag 2 stycken magasin på totalt 2000 kvadratmeter. Matric Terminals är matrisen mellan transport på sjö- väg och järnväg. Upptagingsområdet på väg är […]

Läs mer

Terminal

Våra terminaltjänster innefattar lagerhantering, ompackning eller kontroll av gods. Vi erbjuder godshanteringstjänster som ger ett mervärde till produkten eller något av affärsenhetens affärsområden eller vår affärsidé. Terminaltjänsterna ska i första hand utvecklas gemensamt med den lokala åkerinäringen.

Läs mer