Utskeppning av massaved på järnväg

Matric Terminals skeppar ut massaved till fartyg till Norrlandskusten. För nå inlandet norr om Mälardalen kompletteras sjötransporter med transporter på järnväg.
Med kombination sjö- järnväg och anslutning till väg E22 väg 27/28 kan Matric Terminals i Karlskrona erbjuda effektiva transporter från Sydöstra Sverige i nordgående mot Göteborg- Mälardalen och syd över sjö

Verkö tågterminal massaved