YKB-utbildning

YKB Utbildning 3

Under vintern har alla på Stuveriet som har varit behöriga fått gå YKB-utbildning anordnat av KBP tillsammans med Grönlunds Trafikskola.

Här är två bilder på deltagarna och en bild på läraren, Mats Turner från Grönlunds Trafikskola som har hållit i utbildningen

YKB Utblidning 2YKB Utbildning 1