General Cargo/ Bulk

Namn: Karlskrona Hamn kaj 1 och 2

Adress: Verkövägen 102, 371 65 Lyckeby

Ägare av infrastruktur och anslutande väg Karlskrona Kommun och länk till https://www.karlskrona.se/naringsliv/näringslivet-i-karlskrona/karlskrona-hamn/karlskrona-industrihamn/

Terminal Operatör Matric Terminals

Anläggningen i huvudsak avsedd för:

Lastning och lossning av anlöpande bulkfartyg

Uppställning av gods

Projektlaster

Öppettider:

00.00–24.00 måndag–söndag

Egenskaper:

Fartyg upp till 160 m

Max djupgående 8,9 m

Färskvatten

Sjöfartsverkets riktvärden och restriktioner 

https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/lotsning/lotsomrade-kalmar/

Tjänster som tillhandahålls på anläggningen:

Grundläggande stuveritjänster

Trossföring vid ankomst och avgång av fartyg

Tilläggstjänster och övriga extratjänster

Lagring, magasin och öppen yta

Transport av trailers och gods mellan terminal och lagring

Transport av trailers och gods mellan terminal och hamn

Tulldeklarationer

Import och export i samarbete med Stena Line Scandinavia AB

Kontaktuppgifter:

Teminal Manager

E-post:
goran.hallstrom@matricterminals.com

Tel: +46 709 303 228