Kombi

Namn: Karlskrona Verkö Terminal

Adress: Verkövägen 102, 371 65 Lyckeby

Ägare av infrastruktur och anslutande järnvägsnät Karlskrona Kommun och länk till https://www.karlskrona.se/naringsliv/näringslivet-i-karlskrona/karlskrona-hamn/karlskrona-industrihamn/

Terminal Operatör Matric Terminals

Anläggningen i huvudsak avsedd för:

Lastning och lossning av intermodala järnvägsvagnar

Uppställning av trailers och containers

Lastning och lossning av täckta järnvägsvagnar

Lastning och lossning av massaved och sågtimmer

Öppettider:

06.00–24.00 måndag–söndag

Egenskaper:

• Alla spår har lastprofil C

• Största tillåtna axellast (STAX) är 25 ton för hela anläggningen

• Största tillåtna hastighet (Sth) är halv siktfart, 30 km/h

• Maximala tåglängder är 600 m

• Banan är elektrifierad och för en normal driftspänning för elektrisk tågdrift

• Spårvidd 1435 mm

Lyftkapacitet truck med kombiaggregat, 45 ton.

El-inkoppling av trailers

Farligt gods uppställningsplatser finns 

Länk till Trafikverket          

Länk till EU förordningen 2017/2177

Tjänster som tillhandahålls på anläggningen:

Grundläggande kombiterminaltjänster

Tilläggstjänster och övriga extratjänster

Lagring, magasin och öppen yta

Transport av trailers och gods mellan terminal och lagring

Transport av trailers och gods mellan terminal och hamn

Tulldeklarationer

Import och export i samarbete med Stena Line Scandinavia AB