RORO

Namn: Stena Line Terminalen Karlskrona

Adress: Verkövägen 101, 371 65 Lyckeby

Ägare av infrastruktur och anslutande väg Karlskrona Kommun och länk till https://www.karlskrona.se/naringsliv/näringslivet-i-karlskrona/karlskrona-hamn/karlskrona-industrihamn/

Terminal Operatör Matric Terminals

Anläggningen i huvudsak avsedd för:

Lastning och lossning av anlöpande färjor och RORO fartyg

Uppställning av trailers och containers

Öppettider:

06.00–24.00 måndag–söndag

Egenskaper:

Fartyg upp till 240 m

Max djupgående 8,4 m

Land-El anslutning till fartyg

Mottagning av svart- och gråvatten

Färskvatten

Sjöfartsverkets riktvärden och restriktioner 

https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/lotsning/lotsomrade-kalmar/

Tjänster som tillhandahålls på anläggningen:

Grundläggande stuveritjänster

Tilläggstjänster och övriga extratjänster

Lagring, magasin och öppen yta

Transport av trailers och gods mellan terminal och lagring

Transport av trailers och gods mellan terminal och hamn

Tulldeklarationer

Import och export i samarbete med Stena Line Scandinavia AB

Kontaktuppgifter

Terminal Manager

E-post:
goran.hallstrom@matricterminals.com

Tel: +46 709 303 228