Vi förenar hav och land

Matric Terminals levererar logistiklösningar mellan land- och sjötransport på följande sätt:

  • Kombitransporter som attraherar nya transportupplägg, täcker mellersta- och norra Sverige, Kvarken och Norge samt utnyttjar befintlig kapacitet
  • Använder uppdragsgivarens nätverk för kostnadseffektiva och hållbara transporter
  • Effektiviserar speditörers returtransporter
  • Kopplar samman transportkedjans aktörer via IT-lösningar
  • Erbjuder omlastning, cross-docking, lagring och storage
  • Samarbeten med transportörer och kombiterminaler i aktuell korridor